Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

 

Lansarea proiectului E-stands 4 exhibition

Arad, 12.12.2013

Societatea S.C. HT DESIGN STAND BUILDERS S.R.L., cu sediul în Arad, Aleea Borsec Nr.3, bloc 602A, Sc A, Et. 1, județul Arad, cod poștal 310308, derulează începând cu data de 06.12.2013, proiectul ”E-stands 4 exhibition” (cod SMIS 47496), co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1112/332/02.12.2013 încheiat cu Organismul Intermediar al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 – Axa prioritară 3, Ministerul pentru Societatea Informaţională.

Valoarea totală a proiectului este de 473.035,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 267.036,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Arad, Splaiul G-ral Gheorghe Magheru, bl. 301, sc. E, et. 3, ap.9, județul Arad, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul proiectului este: creşterea eficienţei economice a societății HT DESIGN STAND BUILDERS S.R.L. prin reorganizarea procesului comercial pe baza unui sistem informatic de e-commerce B2B.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României